Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. strusia w Poznaniu procedura podstawowa art. 25 pkt. 1 ustawy


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2021r. (2021-05-20 12:49)
 • 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2021-05-20 12:49)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2021-05-20 12:49)
 • 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2021-05-20 12:49)
 • 4.Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-05-20 12:49)
 • 5.Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-05-20 12:50)
 • miniPortal (2021-05-20 12:59)
 • Wartość szacunkowa (2021-05-28 09:37)
 • 6. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-05-28 11:31)
 • Ogłoszenie wyboru (2021-06-02 13:33)
 • Ogłoszenie o udzieleniu nzamówienia. (2021-07-15 12:49)