Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę wymazówek dla Pracowni Mikrobiologicznej WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 08d91b5e-2336-fc2d-2670-7c0001adea36 (2021-05-20 09:56)
  • Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2021 (2021-05-20 09:56)
  • Zalacznik_nr_ 1 do SWZ FO (2021-05-20 09:57)
  • Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-05-20 09:57)
  • Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-05-20 09:57)
  • Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Wzor_umowy_2021 (2021-05-20 09:57)
  • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-05-28 09:16)
  • Zbiorcze zestawienie z otwarcia ofert (2021-05-28 11:42)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-06-08 13:35)
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d93d25-b4a8-23c3-9d1b-400001f6a4b5(1) (2021-07-06 12:44)