Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawy artykułów gospodarczych, myjek do mycia chorych, naczyń jednorazowych, kremu do rąk na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-05-07 09:56)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-05-07 09:56)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 2021 (2021-05-07 09:57)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-05-07 09:57)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-05-07 09:57)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy 2021 (2021-05-07 09:57)
 • miniPortal (2021-05-07 09:57)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-05-11 11:44)
 • Wartości szacunkowe w postępowaniu na art. gospodarcze (2021-05-11 11:55)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-05-14 12:30)
 • Informacja z otwarcia ofert 17.05.2021r. (2021-05-17 13:32)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - art. gospodarcze (2021-05-25 11:44)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (2021-07-19 09:20)