Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (procedura unijna) na dostawę rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych lateksowych i nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-061207-NF02-PL (2021-05-07 09:37)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS092-237586-pl (2021-05-12 09:30)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2021-05-12 09:30)
 • Zał. nr 1 do SWZ Formularz_Ofertowy (2021-05-12 09:30)
 • Zał. nr 2 do SWZ - wzór umowy (2021-05-12 09:31)
 • Zał. nr 3 do SWZ JEDZ espd-request(4) (2021-05-12 09:34)
 • Zał. nr 3 do SWZ JEDZ espd-request(6) (2021-05-12 09:34)
 • Zał. nr 4 do SWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-05-12 09:35)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-06-02 13:07)
 • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-06-14 09:36)
 • Zestawienie z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000015111 (2021-06-14 11:37)
 • Unieważnienie postępowania PRT_ZAMPUB1_0000017885 (2021-08-17 10:09)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w TED 2021-OJS162-426472-pl (2021-08-24 07:51)