Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawy przetworów nabiałowych i tłuszczowych oraz produktów mleczarskich dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-05-07 07:22)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-05-07 07:22)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 1 (2021-05-07 07:22)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy Pakiet nr 2 (2021-05-07 07:22)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-05-07 07:22)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-05-07 07:23)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy (2021-05-07 07:23)
 • miniPortal (2021-05-07 07:27)
 • Wartości szacunkowe w postepowaniu na przetwory nabiałowe (2021-05-11 11:55)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-05-14 10:53)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania - nabiał (2021-05-25 11:45)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-06-16 11:13)