Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiornika na azot ciekły dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu procedura podstawpowa art 275 pkt 1


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 06.05.2021 (2021-05-06 09:53)
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (2021-05-06 09:53)
 • 2. Formularz ofertowy (2021-05-06 09:53)
 • 3. Wzor umowy (2021-05-06 09:54)
 • 4.Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-05-06 09:54)
 • 5.Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-05-06 09:54)
 • EZamowienia (2021-05-06 09:54)
 • miniPortal (2021-05-06 09:55)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-05-11 10:05)
 • Zmiana wartości szcunkowych (2021-05-11 10:05)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.05.2021r (2021-05-11 10:05)
 • 2. Formularz ofertowy po zmianie (2021-05-12 08:27)
 • 3. Wzor umowy po zmianie (2021-05-12 08:27)
 • 10. Informacja wartości szacunkowej (2021-05-14 09:59)
 • 9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-05-14 11:57)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2021-05-20 11:41)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17.06.2021r. (2021-06-17 13:37)