Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawy produktów leczniczych - powtórzenie unieważnionych pakietów dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-04-16 15:21)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-04-16 15:21)
 • Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 2021 (2021-04-16 15:21)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-04-16 15:21)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-04-16 15:22)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy 2021 (2021-04-16 15:22)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-04-27 11:01)
 • Wartości szacunkowe produkty lecznicze - powtórzenie (2021-04-29 10:50)
 • Informacja z otwarcia ofert - produkty lecznicze (2021-04-30 10:43)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-05-11 11:32)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-06-07 10:38)