Dostawa odczynników. kalibratorów,materiałów kontrolnych i zużywalnych do oznaczania stęzenia Interleukiny 6 (IL-6) wraz z dzierzawą automatycznego analizatora immunochemicznego art 275 pkt. 1 ustawy Pzp


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 15.04.2021 (2021-04-15 12:17)
 • 1. Specyfikacja (2021-04-15 12:17)
 • 2. Formularz ofertowy (2021-04-15 12:17)
 • 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2021-04-15 12:17)
 • 4.Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-04-15 12:17)
 • 5.Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-04-15 12:18)
 • miniPortal (2021-04-15 12:18)
 • Ogłoszenie o zamówieniu podpisane (2021-04-15 12:22)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-04-23 13:47)
 • 8. Informacja o wartości szacunkowej (2021-04-29 10:50)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-04-29 11:56)
 • 11. OGŁOSZENIE WYBORU (2021-05-04 11:56)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania 11.05.2021r. (2021-05-11 09:16)