Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawy sprzętu specjalistycznego:śruby, płyty, gwoździe na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu- powtórzenie unieważnionych pakietów


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-04-14 19:37)
 • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-04-14 19:37)
 • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (2021-04-14 19:37)
 • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-04-14 19:38)
 • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-04-14 19:38)
 • Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy (2021-04-14 19:38)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SWZ (2021-04-21 10:47)
 • Wartość szacunkowa (2021-04-21 10:57)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-04-23 10:24)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-05-05 10:33)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (2021-05-26 09:46)