Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na dostawy układów oddechowych do aparatów typu Airvo II i HiFent na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu (2021-04-14 19:13)
  • Specyfikacja warunków zamówienia 2021 (2021-04-14 19:13)
  • Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy 2021 (2021-04-14 19:13)
  • Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (2021-04-14 19:13)
  • Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2021-04-14 19:14)
  • Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy 2021 (2021-04-14 19:14)
  • Wartość szacunkowa (2021-04-21 09:58)
  • Informacja z otwarcia ofert (2021-04-22 10:17)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-05-05 12:57)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-05-21 10:55)