Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ust Pzp na dostawę produktu leczniczego Octan Gliatimeru (lek typu Copaxone lub równoważny)stosowany w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM)- powt.postepowania dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zmaówieniu 08d8fa57-78bf-373d-805c-9c00015d38b7 (2021-04-08 09:16)
 • 4. Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2021 (2021-04-08 09:16)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2021-04-08 09:17)
 • 6. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-04-08 09:17)
 • 7. Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-04-08 09:17)
 • 8. Załącznik_nr_4_do_SWZ - Wzór umowy (2021-04-08 09:17)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2021-04-12 14:14)
 • 9. Inf o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam. (2021-04-16 10:10)
 • 10._INFORMACJA_z otwarcia ofert ZESTAWIENIE (2021-04-16 11:30)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania.uniew.post. PRT_ZAMPUB1_0000012663 (2021-04-26 11:42)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP 08d90896-176f-c559-59a2-2a0001f681b5 (2021-04-26 11:42)