Dostawa sterylnych wyrobów medycznych do anastezjologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu (procedura unijna)


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 02.04.2021r. (2021-04-02 11:17)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 07.04.2021 (2021-04-07 09:40)
 • 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (2021-04-07 09:40)
 • 2. FORMULARZ_OFERTOWY (2021-04-07 09:40)
 • 3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (2021-04-07 09:40)
 • 4. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2021-04-07 09:41)
 • espd-request (2021-04-07 09:41)
 • JEDZ (2021-04-07 09:41)
 • miniPortal (2021-04-07 09:41)
 • EZamowienia (2021-04-07 09:42)
 • INFORMACJA (2021-04-30 10:57)
 • Ogłoszenie wstępne o zmianie ogłoszenia 30.04.2021 (2021-04-30 10:58)
 • miniPortal 2 (2021-04-30 10:58)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 05.05.2021 (2021-05-05 09:04)
 • Wyjaśnienia do SWZ (2021-06-01 11:47)
 • 2a. FORMULARZ_OFERTOWY modyfikacja (2021-06-01 11:48)
 • 2a. FORMULARZ_modyfikacja (2021-06-01 12:25)
 • 10. Informacja wartości szacunkowej (2021-06-10 10:20)
 • ZESTAWIENIE OFERT (2021-06-11 10:19)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU - CZĘŚCIOIWE (2021-07-28 12:51)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU -Pakiet 12 (2021-08-13 13:55)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (2021-08-23 13:04)
 • 4. OGŁOSZENIE WYBORU 2 - PAKIET 12 (2021-10-20 13:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 10.12.2021 (2021-12-10 10:44)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 15.12.2021 (2021-12-15 09:57)