Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt.1 ustawy Pzp na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla potrzeb WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 08d8f4e8-b4ec-5626-805c-9c0001bdea96 (2021-04-02 11:00)
 • _Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2021 (2021-04-02 11:00)
 • _Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Formularz_ofertowy_2021 (2021-04-02 11:01)
 • _Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-04-02 11:01)
 • _Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-04-02 11:01)
 • _Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Wzor_umowy_2021 (2021-04-02 11:01)
 • Zmiana treści ogłoszenia (2021-04-08 10:45)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 08d8fa69-7b4b-705a-805c-9c0001e3931f (2021-04-08 10:45)
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2021-04-08 10:58)
 • Odwołanie Poznań WSM.DZP.381-742.2021 (2021-04-08 10:59)
 • Zmiana treści SWZ Modyfikacja (2021-04-22 09:32)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 08d903e2-f8a7-aa64-5218-07000105348a (2021-04-22 09:32)
 • Aktualny załącznik nr.1 do SWZ Zmiana opisu P.13 -_Formularz_ofertowy_2021 (2021-04-22 09:34)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2021-04-28 10:52)
 • Wartość szacunkowa strona internetowa (2021-05-07 10:04)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2021-05-07 12:47)
 • 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-06-02 13:45)
 • 2. Zbiorcze zestawienie ofert (2021-06-02 13:45)
 • 3. Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2021-06-02 13:46)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania w BZP 08d942a2-c9d6-43a0-9d1b-400001f6e0b8(1) (2021-07-09 10:07)