Postepowanie w trybie przetarg nieograniczony( procedura unijna) na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia RZS, MIZS, ZZSK, ŁZS, ziarniniak Wegnera,MPA,SPA dla potrzeb Oddziału Reumatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówinieu ENOTICES_nglucmag (external)-2021-043944-NF02-PL (2021-03-31 12:27)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2021-OJS065-163962-pl (2021-04-02 09:09)
 • Specyfikacja warunków zamówienia (2021-04-02 09:10)
 • Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2021-04-02 09:10)
 • Załącznik_nr_2_do_SWZ - Wzór umowy (2021-04-02 09:10)
 • Załącznik_nr_3_do_SWZ_ JEDZ espd-request (2021-04-02 09:10)
 • Załącznik_nr_3_do_SWZ_JEDZ espd-request (2021-04-02 09:10)
 • Załącznik_nr_4_do_SWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-04-02 09:10)
 • Wyjaśnienia do SWZ PRT_ZAMPUB1_0000012715 (2021-04-27 11:37)
 • 9. Inf o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam. (2021-05-10 09:33)
 • 10. Inf z otwarcia ofert (2021-05-10 13:06)
 • 10.INFORMACJA_z otwarcia ofert POPRAWIONA ZESTAWIENIE (2021-05-13 13:51)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000014034 (2021-05-26 08:53)
 • Załącznik do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000014036 (2021-05-26 08:54)
 • Publikacja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2021-OJS131-346094-pl (2021-07-13 09:26)