Postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ust Pzp na dostawę produktu leczniczego Tocilizumab (lek typu Roactemra)-lek biologiczny, stosowanego do leczenia skutków zakażenia wirusem COVID-19 , dla pacjentów hospitalizowanych w WSM im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o zamówieniu 08d8f410-1d7d-d000-805c-9c0001fc7c66 (2021-03-31 09:29)
  • 4. Specyfikacja_warunkow_zamowienia_2021 (2021-03-31 09:29)
  • 5. Załącznik_nr_1_do_SWZ - Formularz ofertowy (2021-03-31 09:29)
  • 6. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu (2021-03-31 09:29)
  • 7. Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2021-03-31 09:29)
  • 8. Załącznik_nr_4_do_SWZ - Wzór umowy (2021-03-31 09:30)
  • 9. Inf o kwocie jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zam. (2021-04-09 09:03)
  • 10. Informacja z otwarcia ofert (2021-04-09 11:42)
  • Ogłoszenie o wyniku uniew.post. (2021-04-12 11:03)
  • Ogłoszenie o wyniku post. uniew. BZP 08d8fd8e-5e3f-a306-d947-09000172eee3 (2021-04-12 11:03)