Zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o wyniku postępowania 08d8e864-cfc6-587e-805c-9c0001097d49 (2021-03-16 12:03)