Zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na obsługę serwisową tomografu komputerowego Somatom Sensation 40 stanowiącego wyposażenie Wieospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2021-01-04 09:46)