Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 Euro na dostawę sprzętu do embolizacji tętniaków mózgu dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 28.12.2020r. (2020-12-28 19:07)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 31.12.2020r. (2020-12-31 15:42)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020 (2020-12-31 15:43)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2020-12-31 15:43)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2020-12-31 15:43)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-12-31 15:43)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ- JEDZ (2020-12-31 15:43)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-12-31 15:43)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-12-31 15:44)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-12-31 15:44)
 • Informacja z otwarcia ofert 04.02.2021r. (2021-02-04 10:35)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2021-03-18 10:53)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. (2021-04-21 08:54)