Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu notice (9) (2020-12-22 17:38)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS251-628879-pl (2020-12-24 12:06)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2020-12-24 12:07)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2020-12-24 12:08)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2020-12-24 12:09)
 • 7. Zał_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2) (2020-12-24 12:09)
 • 7. Zał_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2) (2020-12-24 12:09)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2020-12-24 12:09)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-12-24 12:10)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-12-24 12:10)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2021-01-14 13:36)
 • Informacja z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000006902 (2021-01-26 11:48)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-03-02 13:19)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2021-03-02 13:20)