Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 22.12.2020r. (2020-12-22 13:37)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 24.12.2020r. (2020-12-24 13:44)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020 (2020-12-24 13:44)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 2020 (2020-12-24 13:44)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2020-12-24 13:44)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-12-24 13:44)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-12-24 13:45)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-12-24 13:45)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-12-24 13:45)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-12-24 13:45)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2021-01-21 11:13)
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.02.2021 (2021-02-02 13:32)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2021-03-02 13:44)
 • Unieważnienie czynności Zamawiającego - Pakiet 70 (2021-03-08 08:54)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet 70 (2021-03-08 11:32)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-07-19 09:21)