Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni małych i dużych, narzędzi, sprzętu medycznego i dezynfekcji maszynowej dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 18.12.2020 (2020-12-18 13:55)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 23.12.2020 (2020-12-23 10:45)
 • 1. SIWZ - dostawa (2020-12-23 10:45)
 • 2. Formularz ofertowy 2020 (2020-12-23 10:45)
 • 3. Wzor umowy (2020-12-23 10:45)
 • 17. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2020-12-23 10:45)
 • 18. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2020-12-23 10:45)
 • 19. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2020-12-23 10:46)
 • espd-request (2020-12-23 10:46)
 • JEDZ (2020-12-23 10:46)
 • miniPortal (2020-12-23 10:46)
 • 9. Wyjaśnienia do SIWZ (2021-01-20 11:52)
 • 23. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-01-27 12:07)
 • Ogłoszenie wyboru (2021-03-11 13:57)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.04.2021 (2021-04-29 08:39)