Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na świadczenie usług wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych/medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2020-173072-NF02-PL (2020-12-18 13:23)
 • 11. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS250-625237-pl (2020-12-23 10:48)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2020-12-23 10:48)
 • 5. Zalącznik_nr_1 _ do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY (2020-12-23 10:48)
 • 6. Załącznik_nr_2_ do_SIWZ_Wzór umowy (2020-12-23 10:48)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2020-12-23 10:48)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ JEDZ espd-request (2020-12-23 10:49)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2020-12-23 10:49)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-12-23 10:49)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-12-23 10:49)
 • Ogłoszenie Mini Portal (2020-12-23 10:49)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2021-01-14 13:39)
 • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia SPROSTOWANIE MODYFIKACJA (3) (2021-01-18 17:40)
 • 5._Zalacznik_nr_1___do_SIWZ_FORMULARZ_OFERTOWY SPROST.MODYF. (2021-01-18 17:40)
 • 6._Zalacznik_nr_2__do_SIWZ_Wzor_umowy_sprost.modyf. (2021-01-18 17:40)
 • Informacja z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000006854 (2021-01-22 11:21)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-01-29 12:30)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2021-01-29 12:30)