Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań immunochemicznych i biochemicznychwraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz zapasowego analizatora immunochemicznego


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 18.12.2020 (2020-12-18 12:56)
 • Sprostowanie do wyjaśnień nr 1 (2020-12-18 14:02)
 • 1. SIWZ - dostawa (2020-12-23 11:04)
 • 2. Formularz ofertowy 2020 (2020-12-23 11:04)
 • 3. Wzor umowy (2020-12-23 11:04)
 • UWAGA ! (2020-12-23 11:17)
 • 1. SIWZ - Odczynniki immunochemiczne (2020-12-23 11:19)
 • 2. Formularz ofertowy odczynniki ommunochemiczne (2020-12-23 11:19)
 • 4. PROJEKT UMOWY (2020-12-23 11:19)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2020-12-23 11:19)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2020-12-23 11:19)
 • 29. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2020-12-23 11:21)
 • 30. Załączniki nr 7 Potwierdzenie (2020-12-23 11:21)
 • espd-request-1 (2020-12-23 11:21)
 • miniPortal (2020-12-23 11:22)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 23.12.2020r. (2020-12-23 11:22)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2021-01-20 11:55)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2021-01-27 10:28)
 • 22. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT poprawione (2021-01-27 10:31)
 • 10. OGŁOSZENIE WYBORU (2021-02-15 13:11)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wstępne 01.03.2021 (2021-03-01 09:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.03.2021 (2021-03-09 08:33)