Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu notice (7) (2020-12-10 18:45)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS244-603858-pl (2020-12-15 09:55)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2020-12-15 09:55)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2020-12-15 09:55)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2020-12-15 09:55)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2020-12-15 09:55)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2020-12-15 09:55)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2020-12-15 09:56)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-12-15 09:56)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-12-15 09:56)
 • 11. Publikacja postepowania na Mini Portalu (2020-12-15 09:56)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2021-01-05 13:35)
 • Inf. z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000006357 (2021-01-14 11:23)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-02-11 10:42)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2021-02-11 10:42)