Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 Euro na dostawę sprzętu specjalistycznego: płyty, śruby, gwoździe na potrzeby Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E w dniu 10.12.2020 (2020-12-10 11:23)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 15.12.2020 (2020-12-15 16:10)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020 (2020-12-15 16:11)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2020-12-15 16:11)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (2020-12-15 16:11)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-12-15 16:11)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-12-15 16:11)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-12-15 16:12)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-12-15 16:12)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-12-15 16:12)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2020-12-30 13:12)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. w dniu 15.01.2021r. (2021-01-15 12:00)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 20.01.2021r. (2021-01-20 11:28)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2021-01-20 11:30)
 • Informacja z otwarcia ofert 03.02.2021r. (2021-02-03 13:07)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2021-03-08 09:30)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. (2021-04-02 06:21)