Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych leczenia WZW typu B i C dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu notice (5) (2020-12-09 17:48)
 • PUBLIKACJA Ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS243-601138-pl (2020-12-14 13:02)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2020-12-14 13:02)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2020-12-14 13:02)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2020-12-14 13:02)
 • 7. Załącznik_ nr_ 3_do_SIWZ - JEDZ espd-request (2020-12-14 13:02)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ - JEDZ espd-request (2020-12-14 13:03)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2020-12-14 13:03)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-12-14 13:03)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-12-14 13:03)
 • 11. Ogłoszenie Mini Portal (2020-12-14 13:28)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2021-01-05 13:53)
 • Informacja art.86 ust 5 Pzp zestawienie otwarcie ofert PRT_ZAMPUB1_0000006313 (2021-01-13 12:12)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-02-09 11:49)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2021-02-09 11:49)