Przetarg nieograniczony powyżej 214.000 EURO na odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką Real-time PCR dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_nglucmag (external)-2020-161034-NF02-PL (2020-11-30 11:56)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS237-582672-pl (2020-12-04 10:15)
 • Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_2020(1) (2020-12-04 10:16)
 • Zal._nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy - przetarg PCR 2020 (2020-12-04 10:16)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Wzór Umowy (2020-12-04 10:16)
 • Zał. nr 3 JEDZ espd-request(3) (2020-12-04 10:16)
 • Zał. nr. 3 JEDZ espd-request(5) (2020-12-04 10:16)
 • Zał. nr 4_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2020-12-04 10:17)
 • Zał. nr_5_do_SIWZ_-_oswiadczenie_art._91_ust._3a_ustawy(1) (2020-12-04 10:17)
 • Zał. nr_6_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-12-04 10:17)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_79c325af-19a5-4a30-943d-7afe5b6e9fd1 (2020-12-04 10:17)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2020-12-17 08:51)
 • Informacja art.86 ust.5 Pzp Zestawienie z otwarcia ofert (2021-01-05 11:35)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2021-01-13 12:13)
 • Zestawienie z otwarcia ofert i punktacja (2021-01-13 12:13)
 • Publikacj a ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2021-OJS031-076824-pl (2021-02-17 10:37)