Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 Euro na dostawę środków ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19 na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E w dniu 26.11.2020 (2020-11-26 13:16)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. (2020-12-02 11:14)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020-12-02 11:15)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ -Formularz ofertowy (2020-12-02 11:15)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2020-12-02 11:15)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-12-02 11:16)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-12-02 11:16)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-12-02 11:16)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-12-02 11:16)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-12-02 11:16)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9313d92e-79b6-4fc1-8d56-693a86f2a017 (1) (2020-12-02 11:17)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2020-12-07 12:11)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2020-12-11 10:09)
 • Wyjaśnienia nr 3 do SIWZ (2020-12-23 12:55)
 • Sprostowanie do SIWZ (2020-12-29 10:26)
 • Informacja z otwarcia ofert (2021-01-05 12:14)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty częściowe - Pakiet 7 (2021-02-05 10:05)
 • Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (2021-02-16 11:56)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty częściowe - Pakiety 4, 5, 6 (2021-02-19 11:27)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet 1,2,3 (2021-03-11 09:40)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2021-04-07 13:48)