Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych lateksowych i nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2020-141507-NF02-PL (2020-10-23 11:44)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS210-512529-pl (2020-10-28 10:16)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamóowienia (2020-10-28 10:17)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz_Ofertowy (2020-10-28 10:18)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2020-10-28 10:18)
 • Zał. nr.3 do SIWZ JEDZ espd-request(4) (2020-10-28 10:18)
 • Zał. nr 3 do SIWZ JEDZ espd-request(2) (2020-10-28 10:18)
 • Zał. nr 4_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2020-10-28 10:18)
 • Zał. nr_5_do_SIWZ_-_oswiadczenie_art._91_ust._3a_ustawy(1) (2020-10-28 10:18)
 • Zał. nr_6_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-10-28 10:19)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4aa3e3d6-1769-44d4-b1b9-7540f1ad60f5 (2020-10-28 10:38)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2020-11-19 09:58)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (2020-11-30 12:04)
 • Publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 2021-OJS031-076801-pl (2021-02-17 10:39)