Przetarg nieograniczony poniżej 214 000 euro na dostawę produktu leczniczego/leku Sofosbuvirum/Velpatasivum stosowanego w programie zdrowotnym (lekowym) leczenia wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - kontynuacja leczenia dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówinieu nr 592652 (2020-10-02 13:15)
 • 4._Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia_2020 (2020-10-02 13:15)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2020-10-02 13:15)
 • 6. Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_wstepne_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (2020-10-02 13:15)
 • 7. Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej (2020-10-02 13:15)
 • 8. Załącznik_nr_4_do_SIWZ - Wzór umowy (2020-10-02 13:16)
 • 9. Załącznik_nr_5_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-10-02 13:16)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_10758d60-6daf-4c73-81c5-9719be8d545d (2020-10-02 13:16)
 • Wyjaśnienia do SIWZ PRT_ZAMPUB1_0000003456 (2020-10-05 12:41)
 • Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 06.10.2020 (2020-10-06 12:06)
 • 14. Informacja z otwarcia ofert PRT_ZAMPUB1_0000003647 (2020-10-09 11:36)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000003681 (2020-10-12 13:48)
 • Streszczenie oceny ofert PRT_ZAMPUB1_0000003683 (2020-10-12 13:48)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510417427 (2021-02-19 11:20)