Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 Euro na dostawę płynów infuzyjnych, produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, diet specjalnego przeznaczenia dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia do publikacji w Dz.U.U.E. z dnia 19.08.2020r. (2020-08-19 13:37)
 • Dostawy - 396084-2020 - TED Tenders Electronic Daily (2020-08-24 11:53)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020 (2020-08-24 11:54)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY (2020-08-24 11:54)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2020-08-24 11:54)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-08-24 11:54)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ-JEDZ (2020-08-24 11:54)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-08-24 11:54)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-08-24 11:55)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiazków inf przewidzianych w art.13 i 14 RODO (2020-08-24 11:55)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_cfc36ab1-a615-4cc7-b56a-53eb38275edf (2020-08-24 11:55)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2020-09-09 13:02)
 • Sprostowanie do SIWZ (2020-09-17 13:58)
 • Informacja z otwarcia ofert (2020-09-24 12:33)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - płyny (2020-10-07 10:24)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 27.11.2020r (2020-11-27 10:07)