Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin dla potrzeb Wielospecajlistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu ( II postępowanie)


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2020-099166-NF02-PL (2020-07-28 13:40)
 • Publikacja Ogloszenia o zamówieniu 2020-OJS147-360983-pl (2020-07-31 09:05)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2020-07-31 09:11)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2020-07-31 09:11)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2020-07-31 09:11)
 • 7. Załącznik_nr_3_do SIWZ_JEDZ espd-request (2020-07-31 09:11)
 • 7. Załącznik_nr_3_do_SIWZ_JEDZ espd-request (2020-07-31 09:11)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2020-07-31 09:11)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-07-31 09:11)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-07-31 09:12)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_851527f5-675b-472c-99c0-7846a7c460dd (2020-07-31 09:15)
 • Wyjaśnienia do SIWZ PRT_ZAMPUB1_0000001485 (2020-08-25 13:05)
 • INFORMACJA_art._86_ust_5_Pzp_ZESTAWIENIE_OTWARCIE_OFERT_ IMMUNOG.(1) (2020-09-07 13:03)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania PRT_ZAMPUB1_0000002221 (2020-09-10 14:13)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS035-085441-pl (2021-02-19 09:48)