Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę i montaż pełnego wyposażenia dla sali hybrydowej wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi i wykończeniowymi pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 17.07.2020r. (2020-07-17 14:02)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 22.07.2020 (2020-07-22 09:38)
 • 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2020 (2020-07-22 09:39)
 • 5. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2020-07-22 09:39)
 • nowa trafostacja S4-1 (2020-07-22 09:39)
 • wentylacja (2020-07-22 09:40)
 • zakres opracowania-1 (2020-07-22 09:40)
 • 5. Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2020-07-22 09:40)
 • JEDZ (2020-07-22 09:40)
 • espd-request-2 (2020-07-22 09:40)
 • 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-07-22 09:41)
 • 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-07-22 09:41)
 • 5. Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-07-22 09:41)
 • Edycja postępowania (2020-07-22 09:41)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2020-08-10 08:36)
 • Informacja z otwarcia ofert (2020-08-25 11:43)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2020-09-08 08:59)
 • Załącznik do ogłoszenia (2020-09-08 08:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020-OJS197-475032-pl (2020-11-27 10:09)