Dostawa obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb Wielospecalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu Postepowanie powyżej 214.000 e

Przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro na dostawę obłożeń, zestawów operacyjnych i odzieży sterylnej dla potrzeb WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 22.06.2020r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: Zestawy medyczne
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 22.06.2020 (2020-06-22 10:29)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 25.06.2020 (2020-06-25 09:46)
 • 1. SIWZ - dostawa (2020-06-25 09:47)
 • 2. FO obłożenia (2020-06-25 09:47)
 • 3. Wzor umowy (2020-06-25 09:47)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2020-06-25 09:47)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2020-06-25 09:47)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2020-06-25 09:48)
 • JEDZ (2020-06-25 09:48)
 • espd-request-1 (2020-06-25 09:48)
 • Edycja postępowania (2020-06-25 09:48)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2020-07-21 12:13)
 • 7. ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT (2020-07-28 12:37)
 • 3. OGŁOSZENIE WYBORU (2020-09-02 09:59)
 • Ogłoszenie o udzieleniu mzamówienia 28.09.2020 (2020-09-28 11:19)