Dostawa szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych Wielospecjalistycznego szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu . Postępowanie powyżej 214.000,00 euro

Przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro na dostawę szwów chirurgicznych dla potrzeb bloków operacyjnych i oddziałów zabiegowych - WSM im. J. Strusia w Poznaniu ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do TED w dniu 08.06.2020r. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED — http://ted.europa.eu/ pod nazwą: PL-Poznań: Zestawy opatrunkowe
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 08.06.2020 (2020-06-08 12:53)
 • 1. SIWZ - dostawa (2020-06-15 08:45)
 • 2. FORMULARZ OFERTOWY (2020-06-15 08:45)
 • 3. Wzor umowy (2020-06-15 08:45)
 • 25. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2020-06-15 08:45)
 • 26. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2020-06-15 08:46)
 • 27. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2020-06-15 08:46)
 • espd-request (2020-06-15 08:46)
 • JEDZ (2020-06-15 08:46)
 • Edycja postępowania (2020-06-15 08:46)
 • 15. Wyjasnienia nr 1 do SIWZ-1-1 (2020-07-07 13:53)
 • 9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2020-07-14 12:39)
 • 5. OGŁOSZENIE WYBORU (2020-09-17 12:26)
 • 5. OGŁOSZENIE WYBORU po korekcie (2020-09-17 14:20)
 • 5. OGŁOSZENIE WYBORU po korekcie 2 (2020-09-18 10:06)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 28.10.2020 (2020-10-28 10:59)