Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę środków kontrastowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 27.05.2020 (2020-05-27 12:48)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2020-05-27 12:48)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 2020 (2020-05-27 12:48)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2020-05-27 12:48)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ -espd-request (2020-05-27 12:48)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2020-05-27 12:49)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2020-05-27 12:49)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2020-05-27 12:49)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2020-05-27 12:49)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dcd89dbc-398f-4743-b6a7-70d8eb5df627 (2020-05-27 12:49)
 • Wyjaśnienia nr 1- środki kontrastowe (2020-06-03 13:16)
 • Wyjaśnienia nr 2 (2020-06-16 08:49)
 • Informacja z otwarcia ofert - środki kontrastowe (2020-06-30 11:56)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (2020-07-15 08:19)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w d niu 31.08.2020r. (2020-09-14 10:59)