Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawe STERYLNEGO SPRZETU OGÓLNOMEDYCZNEGO JEDNORAZOWGO UZYTKU dla potrzeb Wielopsecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • FORMULARZ przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2020-059673-NF02-PL (2020-05-08 12:20)
 • Publikacja ogłoszennia o zamówieniu Ogólnomedyczny 2020-OJS092-219035-pl (4) (2020-05-12 13:44)
 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2020-05-12 13:52)
 • 5 Załącznik_nr_1_do_SIWZ_ FORMULARZ OFERTOWY (2020-05-12 13:53)
 • 6. Załącznik_ nr_2_ do_SIWZ_ WZOR_UMOWY (2020-05-12 13:53)
 • Zał nr 3 JEDZ ogolnomed espd-request (2) (2020-05-12 13:57)
 • Zał nr 3 JEDZ ogólnomedyczny espd-request (2) (2020-05-12 13:58)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (1) (2020-05-12 14:00)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-05-12 14:01)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-05-12 14:02)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_ed45c760-7a9d-42c7-b113-b3add5841472 (2020-05-12 14:14)
 • Wyjaśnienia do SIWZ doc01988120200605130343 (2020-06-05 13:15)
 • Informacja z otwarcia ofert zestawienie doc02002220200612134219 (2020-06-12 13:45)
 • Informacja 2 (po uwzględnieniu zmian) art. 86 ust.1 Pzp zestawienie z otwarcia ofert (2020-06-18 14:13)
 • Informacja 3 (po uwzględnieniu zmian) art. 86 ust.1 Pzp zestawienie z otwarcia ofert (2020-07-06 11:20)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PRT_ZAMPUB1_0000001543 (2020-08-28 13:40)
 • INFORMACJA Streszczenie ofert PRT_ZAMPUB1_0000001547 (2020-08-28 13:40)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS035-085408-pl (2021-02-19 09:47)