Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia chorób neurologicznych przetoczeniami immunoglobulin dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu notice (2) (2020-04-17 23:44)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS078-183838-pl (2020-04-21 09:45)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2020-04-21 09:45)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2020-04-21 09:45)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2020-04-21 09:45)
 • 7. Załącznik_nr_3_do SIWZ JEDZ espd-request (2020-04-21 09:45)
 • 7. Załącznik_nr_3_do SIWZ JEDZ espd-request (2020-04-21 09:46)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2020-04-21 09:46)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-04-21 09:46)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-04-21 09:46)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bc4eeb81-ac83-4d45-8745-98dda17ea532 (2020-04-21 09:46)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2020-05-07 12:09)
 • INFORMACJA Z Otwarcia ofert doc01961520200522120900 (2020-05-22 12:11)
 • Oglosznie o unieważnieniu postepowania doc01983820200602131055 (2020-06-02 13:21)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS035-085425-pl (2021-02-19 09:46)