Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 pkt.1 lit 1b ustawy Pzp na sprawowanie obsługi serwisowej oraz bieżącego nadzoru nad zintegrowanym systemem szpitalnym dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w BZP (2020-03-13 12:07)