Dostawa endoprotez stawu kolanowego, biodrowego, barkowego dla potezeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Postępowanie powyżej 214.000,00e


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu 10.03.2020 (2020-03-10 09:32)
 • 1. SIWZ - dostawa (2020-03-10 09:33)
 • 2. formularz ofertowy 1 C. biodro (2020-03-10 09:33)
 • 3. formularz ofertowy 2 Bez. biodro (2020-03-10 09:33)
 • 4. formularz ofertowy 3 R. kolano (2020-03-10 09:33)
 • 5. formularz ofertowy 4 rotacyjna (2020-03-10 09:33)
 • 6. formularz ofertowy 5 Spac. kolano (2020-03-10 09:33)
 • 7. formularz ofertowy 6 P-N biodro (2020-03-10 09:33)
 • 8. formularz ofertowy 7 bark (2020-03-10 09:33)
 • 9. formularz ofertowy 8 Bipo biodra (2020-03-10 09:34)
 • 10. formularz ofertowy 9 siarczan (2020-03-10 09:34)
 • 11. formularz ofertowy 10 impl. okołopr (2020-03-10 09:34)
 • 12. formularz ofertowy 11 Bez. biodro (2020-03-10 09:34)
 • 13. formularz ofertowy 12 Zest. rew. (2020-03-10 09:34)
 • 17. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2020-03-10 09:34)
 • 18. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie w zakresie art.13 i 14 RODO (2020-03-10 09:35)
 • 19. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2020-03-10 09:35)
 • espd-request (2020-03-10 09:35)
 • JEDZ (2020-03-10 09:35)
 • 14. Wzor umowy (2020-03-10 09:36)
 • 5. Wyjaśnienia do SIWZ (2020-03-24 11:29)
 • Edycja postępowania (2020-04-03 11:37)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2020-04-09 12:04)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2020-04-29 13:14)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 02.06.2020 (2020-06-02 10:58)