Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - terapia bezinterferonowa - II postepowanie, dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Przetarg nieograniczony powyżej 214 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - terapia bezinterferonowa - II postepowanie, dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu Ogłoszenie o zamówieniu na : Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - terapia bezinterferonowa Wysłane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ Data odbioru 25.02.20 12:14 głoszenie o zamówieniu tymczasowy numer referencyjny 20-098506-001. Zostanie ono opublikowane na stronie TED w ciągu 5 dni. Więcej informacji o przepisach, terminach itp. można znaleźć w dyrektywach o zamówieniach publicznych .
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogloszenia o zamówieniu do publikacji ENOTICES_magdag-2020-027002-NF02-PL (2020-02-25 12:25)
 • Publikacja ogłoszenia o zamówieniu 2020-OJS042-098717-pl (2020-02-28 09:39)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2020-02-28 09:40)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2020-02-28 09:40)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2020-02-28 09:41)
 • 7. Załącznik_nr_3_ JEDZ espd-request (2020-02-28 09:41)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2020-02-28 09:41)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2020-02-28 09:41)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2020-02-28 09:41)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2020-02-28 09:42)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_fcc8bb80-7fa2-4b69-85bc-4fae03ed0dec (2020-02-28 09:45)
 • Wyjaśninia do SIWZ doc01863320200305121926 (2020-03-05 12:21)
 • 14._INFORMACJA_art._86_ust_5_Pzp_ZESTAWIENIE_OTWARCIE_OFERT_ (2020-03-12 11:31)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-03-13 08:49)
 • INFORMACJA ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT i STRESZCZENIE OCENY (2020-03-13 08:50)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS035-086056-pl (2021-02-19 09:46)