Dostawa produktów leczniczych stosowanych na Oddziale Reumatologii w programach lekowych RZS MIZS ZZSK ŁZS i ziarniniak Wegnera i SPA dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Dostawa produktów leczniczych stosowanych na Oddz.Reumatologii w programach lekowych RZSMIZSZZSKŁZS ziarniniak Wegnera i SPA Zostanie ono opublikowane na stronie TED w ciągu 5 dni. Więcej informacji o przepisach, terminach itp. można znaleźć w dyrektywach o zamówieniach publicznych . Identyfikatory ogłoszenia Tytuł zamówienia Dostawa produktów leczniczych stosowanych na Oddz.Reumatologii w programach lekowych RZSMIZSZZSKŁZS ziarniniak Wegnera i SPA Wysłane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ Data odbioru 20.12.19 12:07 Reception Id (numer wewnętrzny) 19-629251-001
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2019-179162-NF02-PL (2019-12-20 12:15)
 • PUBLIKACJA Ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS248-612686-pl (2019-12-24 10:11)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2019-12-24 10:11)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2019-12-24 10:11)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2019-12-24 10:12)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2019-12-24 10:12)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2019-12-24 10:12)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2019-12-24 10:12)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-12-24 10:12)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2019-12-24 10:12)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_443f2c5b-76ea-4506-a4e6-da2a9d21a5b6 (2019-12-24 10:12)
 • Wyjaśnienia do SIWZ RZS doc01735420200115143927 (2020-01-16 08:18)
 • Informacja z otwarcia ofert RZS doc01766320200127123929 (2020-01-27 12:42)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2020-02-21 13:36)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE I STRESZCZENIE OCENY OFERT (2020-02-21 13:36)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS035-085422-pl (2021-02-19 09:44)