Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w Dz.U.U.E. (2019-12-18 13:03)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 23.12.2019r (2019-12-23 09:15)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2019 (2019-12-23 09:15)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 2019 (2019-12-23 09:16)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2019-12-23 09:16)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ (2019-12-23 09:16)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ _ JEDZ (2019-12-23 09:16)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-12-23 09:16)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-12-23 09:16)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2019-12-23 09:17)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_eb00f693-0e5f-49b3-b61e-9c00121ae197 (2019-12-23 09:17)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2019-12-24 08:09)
 • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ doc01736520200117075432 (2020-01-17 08:03)
 • Informacja z otwarcia ofert (2020-01-23 13:59)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2020-02-19 10:50)
 • Informacja o wykonawcy (2020-02-19 10:51)
 • Streszczenie oceny ofert (2020-02-19 10:51)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 3.4.2020 (2020-04-03 13:19)