Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego (SM) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu na : Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia stwardnienia rozsianego SM Wysłane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ Data odbioru 17.12.19 14:33 głoszenie o zamowieniu tymczasowy numer referencyjny 19-619624-001. Zostanie ono opublikowane na stronie TED w ciągu 5 dni. Więcej informacji o przepisach, terminach itp. można znaleźć w dyrektywach o zamówieniach publicznych .
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2019-176620-NF02-PL (2019-12-17 14:41)
 • Publikacja Ogłoszenia o zamówieniu 2019-OJS246-605215-pl (2019-12-20 09:11)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2019-12-20 09:11)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2019-12-20 09:11)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2019-12-20 09:12)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2019-12-20 09:12)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2019-12-20 09:12)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2019-12-20 09:12)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-12-20 09:12)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2019-12-20 09:12)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e769d65a-7f19-4ba5-bacc-eb46b41cd1ba (2019-12-20 09:12)
 • Wyjaśnienia do SIWZ SM doc01735320200115143906 (2020-01-16 08:16)
 • Informacja z otwarcia ofert SM doc01754220200122124626 (2020-01-22 12:49)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty SM doc01790820200207141239 (2020-02-07 14:16)
 • Informacja zbiorcze zestawienie oceny ofert SM doc01790920200207141253 (2020-02-07 14:16)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS035-086057-pl (2021-02-19 09:43)