Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 euro na dostawę produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalen ia wątroby (WZW typu C) - terapia bezinterferonowa dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu na : Dostawa produktów leczniczych stosowanych w programie lekowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby (WZW typu C) - terapia bezinterferonowa Wysłane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ Data odbioru 13.12.19 14:18 głoszenie o zamowieniu tymczasowy numer referencyjny 19-613563-001. Zostanie ono opublikowane na stronie TED w ciągu 5 dni. Więcej informacji o przepisach, terminach itp. można znaleźć w dyrektywach o zamówieniach publicznych .
ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2019-174828-NF02-PL (2019-12-13 14:45)
 • PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2019-OJS244-599646-pl (2019-12-18 10:16)
 • 4. Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia (2019-12-18 10:16)
 • 5. Załącznik_nr_1_do_SIWZ - Formularz ofertowy (2019-12-18 10:16)
 • 6. Załącznik_nr_2_do_SIWZ - Wzór umowy (2019-12-18 10:17)
 • 7. Załącznik_nr_3_ JEDZ espd-request (2019-12-18 10:17)
 • 7. Załącznik_nr_3_JEDZ espd-request (2019-12-18 10:17)
 • 8. Zalaczniki_nr_4_do_SIWZ_ośw. o przynależności do grupy_kapitalowej (1) (2019-12-18 10:17)
 • 9. Załącznik_ nr_5_do_SIWZ_ informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-12-18 10:17)
 • 10. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków inf przewidzianych w art.13 RODO (2019-12-18 10:17)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_27e51c5e-4e27-43f2-bac6-94e87070728d (2019-12-18 10:17)
 • Wyjaśnienia do SIWZ doc01730320200113143129 (2020-01-13 14:36)
 • Informacja z otwarcia ofert WZW doc01742420200120132216 (2020-01-20 13:33)
 • ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc01774720200129132644 (2020-01-29 13:40)
 • Informacja zbiorcze zestawienie streszczenie oceny ofert doc01774820200129132657 (2020-01-29 13:41)
 • Ogloszenie o udzieleniu zamówienia 2021-OJS035-085403-pl (2021-02-19 09:42)