Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U.U.E. (2019-12-13 12:49)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 18.12.2019r. (2019-12-18 10:17)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2019-12-18 10:18)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2019-12-18 10:18)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (2019-12-18 10:18)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ espd-request (2019-12-18 10:18)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZespd-request (2019-12-18 10:18)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-12-18 10:19)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie art.91 ust. 3a ustawy (2019-12-18 10:19)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ- Oświadczenie art.13 i 14 RODO (2019-12-18 10:19)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_446ee02a-b5ea-4a2c-b9ee-1fa480e12805 (2019-12-18 10:19)
 • Informacja z otwarcia ofert transport sanitarny doc01736720200117123959 (2020-01-17 12:42)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (2020-01-28 13:24)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 27.02.2020-OJS041-097266-pl (2020-02-27 10:30)