Przetarg nieograniczony powyżej 221.000 EURO na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i analizatorem do amplifikacji i detekcji techniką Real-time PCR dla WSM im.J.Strsuia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2019-148411-NF02-PL (2019-10-24 09:53)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DZ.U.U.E. w dniu 29.10.2019r. 2019-OJS209-509646-pl (2019-10-29 10:03)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2019-10-29 10:03)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (2019-10-29 10:04)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Wzór Umowy (2019-10-29 10:04)
 • Zał. nr 3 do SIWZ JEDZ espd-request(1) (2019-10-29 10:04)
 • Zał. nr 3 do SIWZ JEDZ espd-request(3) (2019-10-29 10:04)
 • Zał. nr_4_do_SIWZ_ośw._o_przynależności_do_grupy_kapitalowej_(1) (2019-10-29 10:06)
 • Zał. nr_5_do_SIWZ__informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-10-29 10:07)
 • Zał. nr_6_do_SIWZ_-_Oświadczenie_Wykonawcy_w_zakresie_wypełnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_RODO (2019-10-29 10:07)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6f92af53-5acd-47b8-b87b-0c37d10ed78d (2019-10-29 10:07)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2019-11-12 12:06)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (2019-11-28 11:46)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U..E 2019-OJS245-602641-pl (2019-12-19 09:17)