Przetarg nieograniczony powyżej 221.000 EURO na dostawę jednorazowego sprzętu do operacji okulistycznych dla potrzeb WSM im. J.Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz przekazania Ogłoszenia o zamówieniu ENOTICES_magdag-2019-141753-NF02-PL (2019-10-11 12:48)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U.U.E w dniu 16.10.2019r. 2019-OJS200-485487-pl (2019-10-16 10:33)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2019-10-16 10:33)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy (2019-10-16 10:33)
 • ZaŁ. nr 2 do SIWZ projekt umowy (2019-10-16 10:34)
 • Zał. nr 3 do SIWZ JEDZ espd-request(2) (2019-10-16 10:34)
 • Zał. nr 3 do SIWZ JEDZ espd-request (2019-10-16 10:34)
 • Zał. nr_4_do_SIWZ_osw._o_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej_(1) (2019-10-16 10:34)
 • Zał. nr_5_do_SIWZ__informacja_art._91_ust._3a_Pzp_zal_5 (2019-10-16 10:34)
 • Zał. nr_6_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_RODO (2019-10-16 10:35)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_387d037a-4733-4fa2-9c90-5862d87105f0 (2019-10-16 10:35)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (2019-11-06 08:58)
 • Informacja art.86 ust.5 Pzp Zestawienie z otwarcia ofert (2019-11-18 12:31)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-12-12 11:25)
 • Zestawienie z otwarcia ofert (2019-12-12 11:25)
 • Informacja o punktacji przyznanej ofertom (2019-12-12 12:01)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 23.01.2020r. 2020-OJS016-033213-pl (2020-01-23 09:06)