Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań koagulologicznych wraz z dzierzawą 3 automatycznych analizatorów koagulologicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Ogłoszenie zostało przekazane do TED w dniu 08.10.2019r. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami zostanie zamieszczone na stronie Zamawiającego w ciągu 5 dni
ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu wstępne 08.10.2019 (2019-10-08 11:28)
 • Ogłoszenie o zamówieniu 10.10.2019 (2019-10-10 10:46)
 • 1. SIWZ - dostawa (2019-10-10 10:46)
 • 2. FO - koagulologia (2019-10-10 10:46)
 • 4. PROJEKT UMOWY (2019-10-10 10:47)
 • 7. Załączniki nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (2019-10-10 10:47)
 • 8. Załącznik_nr_6_do_SIWZ_- Oświadczenie Wykonawc y- art.13 i 14 RODO (2019-10-10 10:47)
 • 9. Informacja art. 91 ust. 3a Pzp zał 5 (2019-10-10 10:47)
 • espd-request (2019-10-10 10:47)
 • JEDZ (2019-10-10 10:47)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_4045745d-3378-4724-b7f7-5c66009b4467 (2019-10-10 10:47)
 • Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 (2019-10-30 13:06)
 • 10. ZESTAWIENIE OTWARCIE OFERT (2019-11-12 11:29)
 • OGŁOSZENIE WYBORU (2019-11-20 11:12)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.12.2019 (2019-12-05 09:52)