Przetarg nieograniczony powyżej 221 000 Euro na dostawę, montaż i uruchomienie nowego angiografu wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń Pracowni Serca i Naczyń Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu


ZAŁĄCZNIKI

 • Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w DZ.U.U.E. w dniu 26.09.2019r. (2019-09-26 13:40)
 • Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w TED Tenders Electronic Daily (2019-10-01 10:18)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019-10-01 10:18)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (2019-10-01 10:18)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (2019-10-01 10:18)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - espd-request (2019-10-01 10:18)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - espd-request-1 (2019-10-01 10:19)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (2019-10-01 10:19)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie art. 91 ust. 3a ustawy (2019-10-01 10:19)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy w zakresie_wypelnienia_obowiazkow_inf_przewidzianych_w_art.13_i_14_RODO (2019-10-01 10:19)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_1a2a35e3-560b-4fa1-a732-6bf30c4b0934 (2019-10-01 10:19)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2019-10-04 10:08)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2019-10-18 11:29)
 • Informacja z otwarcia ofert (2019-10-31 10:28)
 • Ogłoszenie o wyborze oferty - angiograf (2019-11-13 10:24)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dz.U.U.E. w dniu 13.12.2019r. (2019-12-13 11:24)